FAQ

Belangrijke mededeling

 Het wordt ten sterkste aangeraden om regelmatig het cache-geheugen van je computer te legen, anders krijg je steeds dezelfde data te zien omdat je computer die ophaalt uit het geheugen dat ervoor dient snel plaatjes te kunnen laten zien. Je computer laat dan echter niet de laatste versie zien, zodat je belangrijke data zult missen. Maak hier dus een vaste maandelijkse gewoonte van ! Beter is het om dit bij ieder bezoek aan de VR€€M Leden Pagina’s te doen. Gebruik dan de toetsencombinatie Ctrl + F5.  Dit wordt een harde refresh genoemd, waarbij het cache geheugen ook wordt ververst.

Is het Gratis Abonnement van VR€€M echte helemaal Gratis

Ja, gratis in de zin van dat het je geen geld kost om waardevolle informatie te ontvangen over een bepaalde index, maar als je bijv. data wilt inzien van de afzonderlijke aandelen die behoren tot een bepaalde index, dan doet VR€€M een beroep op je tijd en bereidwilligheid te helpen bij de promotie door een link naar of een bericht over VR€€M te maken/plaatsen via één van de vele sociale media.

Als ik op de Gratis Abonnement pagina ben, zie ik geen data als ik in het menu klik op een aandeel

Lees op de pagina van het Gratis Abonnement de alinea over ‘Aandelen die behoren tot de Index’.

Hoe weet ik wanneer ik aandeel X moet (ver)kopen

 Dat kun je zien in de modelportefeuille van dat aandeel. De laatste regel met daarin een koers e.d. is het laatste handelsmoment geweest. In de volgende ‘lege’ regel staat in de kolom Long/Short de letter L of S. L betekent dat de koers hoger gaat en S dat de koers lager gaat dan de laatste keer. In de kolom datum staat tot wanneer en als daar niets staat, betekent dat dat die datum in geval van een Gratis Abonnement zeker nog 3 mnd. op zich zal laten wachten en in geval van een Plus Abonnement zeker nog 12 mnd. In de toekomst verschijnt er op y-moment toch een datum waarop van positie moet worden gewisseld.

In de Modelportefeuille staat een andere koers vermeld dan er op dat tijdstip is genoteerd

 Dat komt omdat elk meetsysteem z’n foutmarge kent en VR€€M noteert de hoogste c.q. laagste koers die is genoteerd in de tijdspanne die voor het betreffende abonnement geldt. Bijv. voor het Super Abonnement geldt een nauwkeurigheid van +/- anderhalf uur, dan noteert VR€€M de hoogste c.q. laagste koers in een tijdspanne van 3 uur.

Powered by WishList Member - Membership Software