ACTIEF Abonnementen

vreem-actief

Minimaal Risico en Maximaal Rendement met

VREEM ACTIEF Abonnementen :

Hallo , goed u weer terug te zien op deze pagina van de VREEM Ledenpagina. Met VREEM Actief zoomt u in op VREEM Plus, de grafiek en modelportefeuille voor de langste trend. Actief Abonnementen zijn dus geschikt voor middellange termijn beleggers.

Onderaan deze pagina vindt u bestelbuttons en kunt u één van de Actief Abonnementen aanschaffen. Na inloggen op de Ledenpagina kunt u de belangrijke data inzien waarmee u een ‘Winning Gameplan’ in handen krijgt.

Hoe Groot wordt uw Vermogen als u VOORAF de Pieken en Dalen kent ?

Bovenstaande tabel geeft de verwachte waarden van uw portefeuille weer als u start met een belegbaar vermogen van € 5000,- en tussentijds geen opnames van uw tegoeden doet. Laat het effect van het 8ste Wereld Wonder van Einstein zijn werk doen. Ideaal voor een pensioenpotje in eigen beheer!

  • Minus de verschuldigde abonnementsgelden voor de VREEM Actief Abonnementen resulteren uw beleggingsactiviteiten de komende jaren in de netto rendement percentages. (mits u zich houdt aan de signalen die VREEM genereert)
  • Er is geen rekening gehouden met transactiekosten. Die kosten zijn verwaarloosbaar omdat u niet zo vaak hoeft te handelen dan u misschien wel gewend was
  • Ook is er geen rekening gehouden met producten die een hefboomwerking realiseren. Deze berekeningen zijn alleen gebaseerd op de ‘kale’ AEX koersen
  • Genoemde percentages zijn mogelijk dankzij het effect van het 8ste wereldwonder van Einstein (samengestelde rente)

Hoewel hier geen rechten aan te ontlenen is, is VREEM wel in staat enig inzicht in toekomstige ontwikkelingen van uw portefeuille te geven. Dit in tegenstelling tot alle andere beleggingsinstellingen, die zich daar niet aan wagen.

Financiële Zekerheid met VR€€M ACTIEF Abonnementen door Inzicht in de Toekomst. Hierdoor worden Risico’s tot een Minimum beperkt en Rendementen Maximaal door Perfecte Timing !

VREEM ACTIEF Abonnementen aanschaffen

Als BONUS bij aanschaf van Actief Abonnementen krijgt u van mij toegang tot een speciale pagina op deze website dat gaat over de Energiemarkt. Het is de grafiek van Brent Olie, waarvan de prijsontwikkelingen ten grondslag ligt aan de prijs van bijvoorbeeld de Benzine aan de pomp en de Gasprijs voor de verwarming van uw huis.

Inzicht in toekomstige pieken en dalen helpen u bij het aangaan van leveringscontracten met energiebedrijven. Het is logisch tijdens een dal in de grafiek uw gasprijs vast te leggen gedurende de periode naar een volgend dal. Het kan u tientallen euro’s per maand schelen, waardoor de Actief Abonnementen zichzelf terugbetalen.

  1. Klik hieronder op het plaatje van de index of aandeel waarop u een ACTIEF Abonnement wilt nemen en dan zal het bestelproces starten
  2. Betaling gaat via PayPal, waaraan u wu credit card of betaalrekening bij uw bank kunt koppelen
  3. U betaalt € 39,95 (incl.BTW) per maand met stilzwijgende voortzetting
  4. Na betaling heeft u recht op de éénmalige 60-dagen-niet-goed-geld-terug garantie
  5. Als u al een Gratis abonnement had, zoals het TestTeam– of Beurstips abonnement, dan wordt door deze garantie in feite uw de gratis testperiode met 60 dagen verlengd

Er is geen opzegging van het abonnement nodig, dit wordt automatisch beëindigd als u besluit de betaling stop te zetten in uw Paypal account. Vergeet dat niet zelf te doen, nadat u bijvoorbeeld via email heeft gemeld uw abonnement te willen beëindigen.

minimaal-risico-en-maximaal-rendement


minimaal-risico-en-maximaal-rendement


minimaal-risico-en-maximaal-rendement

Powered by WishList Member - Membership Software