Archives

Holy Grail van Beleggen

Research en kwantitatieve research in het bijzonder is vaak een moeizaam proces, dat al gaandeweg meer vragen oproept dan ze beantwoordt. Het is een kwestie van lange adem, doorzettingsvermogen dus.

Hoewel ik geen financiele achtergrond heb, ben ik Researcher pur sang.
Vele jaren lang stoeien met getalletjes , analyseren  , bestuderen , hypotheses formuleren en vervolgens back-testen.

Zo is inzicht gekregen in hoe een grote groep beleggers in een aandeel of index zich gedraagt. Sterker nog, het is gebleken dat

Read more… →

Powered by WishList Member - Membership Software