All posts by Wim de Jonge

Wim de Jonge is Researcher pur sang en stelde zich ooit de vraag : 'Hoe komen koersen van aandelen tot stand?'. Na vele jaren van formuleren, backtesten, bijstellen en weer backtesten is de Holy Grail van Beleggen ontdekt. Het kwantitatieve V.R.M. Model dat is ontwikkeld, maakt beleggen vrij simpel. Door de voorspellende waarde produceert het model zeer Hoge Rendementen gecombineerd met Lage Risico's. Wim helpt graag iedereen die meer waarde wil creëren voor latere doelen of nu voor het aflossen van schulden.

Energiemarkt

Ontdek een Grafiek-technische Voorspelling van de Energieprijs

energie geschiedenis

Bovenstaande grafiek laat de crude oil prijs ontwikkeling zien sinds 1860, gecorrigeerd voor inflatie tegen de dollarkoers van 2013.

Eerst bespreek ik enkele basistechnieken uit de technische analyse.

Wees gerust, ik zal niet te diep ingaan op allerlei details. Ik hoop het u iets inzichtelijker te maken, zodat u meer begrijpt van de natuurwetten die ten grondslag liggen aan de prijs-/koersvorming van Crude Oil. De grafiek technische analyse geeft ons inzicht in de toekomstige ontwikkeling van de prijs van het basisproduct van onze Energie en maakt duidelijk welke belangrijke rol VR€€M hierin speelt. Niets in deze wereld gebeurt toevallig of valt zomaar uit de lucht, overal is een natuurkundige verklaring voor.


 

Mijn naam is Wim de Jonge en ik ben Kwantitatief Research Analist en heb mijn eigen bedrijf De Jonge Vermogens Rendement Motor, afgekort V.R.M..


Technisch analisten maken gebruik van statistische methoden om te bepalen welke richting het koersverloop zal nemen en/of om te bepalen of een koers op x-moment te hoog of juist te laag staat en de kans op een trendomkeer toeneemt, maar zekerheid biedt het niet.

Het analysemodel dat ik heb ontwikkeld is een innovatie op de technische analyse en biedt die zekerheid wel. Het V.R.M.-model (VR€€M genaamd) dat ik voor u heb gemaakt met de opgedane kennis, heeft namelijk voorspellende waarde. Dit innovatieve koers-/prijsanalysemodel is te gebruiken voor uiteenlopende activa, zoals aandelen, valuta, metalen, onroerend goed maar ook grondstoffen. Dat komt nu goed van pas om u inzicht te geven in de toekomstige ontwikkeling van de energieprijs, dat een verband vertoont met de prijs van crude oil.


 

Het vinden van de Holy Grail, over welk onderwerp we het ook hebben, is altijd de drijfveer voor research analisten en daarom heeft het mij, mede door mijn grote gedrevenheid, ook meer dan 15 jaar van de straat gehouden om daar te komen waar ik nu ben. Maar ik heb het altijd met plezier gedaan. Samen met doorzettingsvermogen is dit de voorwaarde om tot succes te komen, of het nu gaat over business , sport of hobby.


 

Na het verhaal over de technische analyse zal ik u vertellen wat ik heb ontdekt in mijn research naar prijsvormingsmechanismen van activa, zoals het ontstaan van aandelenkoersen dat de bekendste activa is. Het kwantitatief analysemodel dat ik heb ontwikkeld geldt alleen voor de prijsvorming in vrije markt omstandigheden waar vraag en aanbod de prijs bepaald.

charles_henry_dowIk start met Charles H. Dow (1851–1902), journalist, stichter en eerste hoofdredacteur van The Wall Street Journal en medeoprichter, samen met mede-redacteur Edward Jones van de Dow Jones & Company. Hij was de eerste die eind 19e eeuw verslag deed van economisch en bedrijven nieuws. Hij bespeurde trends in de aandelenkoersen en zag bijvoorbeeld de koersen van spoorwegbedrijven eerder stijgen dan die van productiebedrijven en kenmerkte dat als een voorbode van economisch herstel.

Uit zijn waarnemingen stelde hij als eerste 6 regels op waarnaar gehandeld moet worden bij het beleggen. Pas na zijn dood zijn die regels uit verschillende redactionele stukken door anderen verzameld en vervat in de Dow Theory. Charles Dow drong ook erg aan op het systematisch volgen van de koersen, wat de geboorte inhield van de technische analyse hoe we die heden ten dage gebruiken.

randalph-nelson-elliotIn bovenstaande grafiek geven de rode romeinse cijfers de golven weer van het Elliot Wave Principe. Het Elliott Wave Principe werd aan het eind van de jaren twintig van de vorige eeuw ontdekt door Ralph Nelson Elliott (1871-1948), een accountant. Hij ontdekte dat er geen chaos in de aandelenmarkten heerst maar dat markten bewegen in cycli. Die geven weer hoe mensen handelen, ingegeven door emoties of door (massa)psychologische motieven die zijn terug te voeren op het menselijk aspect van steeds meer en beter te willen bereiken en de angst om geld te verliezen.

elliotwaveprinciple

 

Elliott stelde dat hoog- en laagtijen van de (massa)psychologie zich altijd in dezelfde zichzelf herhalende patronen openbaren, die zich vertalen in golfbewegingen. Impuls (stijgende) en Correctie (neergaande) golven. Er zijn 5 impuls- en 3 correctiegolven, elk opgebouwd uit steeds kleiner wordende golven volgens het principe 5 impuls- en 3 correctiegolven. Dit fenomeen is de laatste jaren verder uitgewerkt door de voortschrijdende technologie en wordt ook wel benoemd als Fractals, een steeds fijner en gedetailleerder wordend patroon.

Eigen ervaringen hebben mij geleerd dat golf 4 de meest onvoorspelbare is. Daar waar :

 • impulsgolf 2 meestal corrigeert naar 50-62% van de voorgaande golf 1
 • impulsgolf 3 altijd de grootste koerssprong maakt en meestal ook in tijd
 • als golf 1 klein is, volgt een lange golf 5 (en v.v.)

verloopt correctiegolf 4 soms heel matig of haast niet waarneembaar en anderzijds heel fel en agressief met grote koersuitslagen. De terugval percentages zijn altijd anders. Ik vergelijk die beweging altijd met een ‘ongeleid projectiel‘.

In de grafiek van crude oil prijzen uit het eerste plaatje kunnen we voorzichtig concluderen dat we historisch gezien impulsgolf 3 van een lagere orde binnen de grote impulsgolf 3 hebben afgemaakt en zijn begonnen aan correctiegolf 4 in de subimpulsgolf. Voorzichtig, omdat ik niet beschik over de exacte historische data waarmee je een candlestick grafiek zou kunnen maken. Dit is een voorwaarde om een juiste telling te kunnen uitvoeren.

candlestick

Candlesticks zijn bar-diagrammen van een bepaald tijdsvak en geven direct inzicht in de openingskoers, hoogste en laagste stand en de slotkoers van dat tijdsvak. Een goede weergave van hoe een koers beweegt en geeft veel meer informatie dan een normale lijngrafiek, I love it.

Verder kun je in de technische analyse gebruik maken van trendkanalen van de voorgaande koersontwikkeling zelf. In grafieken zijn bepaalde niveau’s te herkennen waar het verloop van de grafiek door wordt gestopt(=weerstand) en na een daling weer opveert (=steun). Deze lijnen zijn ook in de eerste grafiek getekend met de kleur donkerblauw.

De laatste techniek die ik wil bespreken, voordat we verder gaan met de energieprijs voorspelling, is de Fibonacci Wetmatigheid.

fibonacciFibonacci werd in ca. 1180 in Pisa geboren als Leonardo van Pisa en stierf daar omstreeks 1250. De naam Fibonacci kreeg hij na zijn dood en betekend zoveel als de zoon van zijn vader, die Bonacci heette. Hij was een Italiaanse wiskundige die een wetmatigheid in patronen benoemde, de zogenaamde Fibonacci-reeks.

In de kern een heel simpele reeks van getallen, waarbij het volgende getal de som is van de twee voorgaande : 0 , 1 , 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 13 , 21 , 34 , 55 , 89 , 144 enz. Gemiddeld zijn er vaste ratio’s te vinden als je vanaf het getal 3 dat getal deelt door de volgende of dat getal deelt door het getal twee plaatsen verderop in de reeks of dat getal deelt door het getal drie plaatsen verderop.

fibonacci-spiraal

FIBONACCI SPIRAAL

Als we hokjes maken met oppervlakten in de verhoudingen 1 , 2 , 3 , 5 , 8 enz. en we maken bogen naar de diagonale hoeken dan krijgen we uiteindelijk dit plaatje.

 

Ik denk dat iedereen hierin wel een slakkenhuis herkent. Zo zijn er in onze wereld heel veel verschijnselen te vinden volgens deze mathematische structuur en ratio’s. Om maar een paar te noemen :

 • de opbouw van takken en bladeren van een boom
 • de pitten van een zonnebloem
 • in een bijenpopulatie
 • in de architectuur van met name oude gebouwen
 • de astrologie, in de beweging van sterrenstelsels
 • zelfs in coderingen van de binaire taal van de computer die u nu gebruikt. Fibonacci !

De gevonden ratio’s waarover ik sprak zijn : 0,618 – 0,382 en 0,236.  Het getal 0 delen is onzin, maar getal 1 delen door 1 is 1 en het getal 1 delen door 2 is 0,500. In de technische analyse zijn de getallen 0,618 – 0,500 en 0,382 het meest relevant. Koersen corrigeren 61,8 % – 50 % of 38,2 % van de voorgaande golf. Correcties heten in het engels retracements, de Fibonacci Retracement Niveau’s.

In het plaatje van de historische crude oil prijzen heb ik deze niveau’s aangegeven met de lichtblauwe lijnen. Hoewel niet echt duidelijk is te zien hebben deze Retracement Niveau’s historisch gezien gezorgd voor steun en/of weerstand in het verloop van de crude oil prijzen.

De ratio’s vinden we toevallig of niet ook terug in de Elliot Wave golven. De Elliot Wave correctiegolven corrigeren ongeveer 61,8 % – 50 % of 38,2 % van de voorgaande impulsgolf. Uit de ratio’s van de impulsgolven 3 t.o.v. 1 vinden we vaak de getallen 1,618 en 2,618, heel opmerkelijk al zeg ik het zelf. Dit worden de Fibonacci Projectie Niveau’s genoemd. Hiermee zijn toekomstige koersdoelen te bepalen.

Nu is het cirkeltje helemaal rond en is het bewijs geleverd dat kennis van die natuurwetten de methode is die verklaard hoe koersen van activa tot stand komen. Kortom het ontstaan van prijzen/koersen is een natuurlijk proces dat door de hersenen van het organisme mens tot stand komt, geen accacadabra of casino zoals velen menen, maar Hitech Science. Met statistische methoden is het in ons geval mogelijk de psychologie van de mens meetbaar te maken.

Een eclatante overwinning voor de kwantitatief analisten ten opzichte van de kwalitatief analisten, die naar mijn mening hun beleggings c.q. aan- en verkoopbeslissingen baseren op subjectieve (macro)economische gegevens en persoonlijke gekleurde beoordeling van bijvoorbeeld de kwaliteit van het management van een bedrijf of product dat zij maken en geheel voorbij gaan aan de natuurwetten die onverbiddelijk en krachtig als een tornado zijn.

Ten aan zien van de prijs van crude oil, de basis voor de prijs van gas en electriciteit, zijn er eerlijkheidshalve wel een aantal (macro-) economische omstandigheden aan te voeren die bijdragen aan de toekomstige ontwikkeling.

 • Om de gasprijs, de zwaarst wegende component op de energierekening, wat te stabiliseren hebben de energiebedrijven zo’n 30 jaar geleden afgesproken om de gasprijs één keer per half jaar vast te stellen, gebaseerd op de prijs van crude oil in de voorgaande 6 maanden. Er vindt dus een na-ijl effect plaats.
 • Aardgas kan zowel worden ingekocht op de vrije markt (gasindexatie) als via het klassieke systeem van olie-geïndexeerde contracten, maar betekent per definitie niet altijd goedkoper.
 • Door meer concurrentie op de energiemarkt wordt de prijs gedrukt.
 • Consumenten zullen een lagere energierekening krijgen door het aanbod van goedkope elektriciteit uit Duitsland veroorzaakt door de Energiewende. Door de forse investeringen in groene energie kampt Duitsland op sommige momenten met een flink overschot aan met name windenergie.
 • In het onlangs gesloten energieakkoord heeft het kabinet bovendien afspraken gemaakt om zelf fors in wind- en zonne-energie te investeren. De noodzaak is recentelijk onderstreept door aardbevingen rond de Groningse gasvelden. Daardoor dreigt een groot overschot aan energie.
 • Nieuwe initiatieven maken het gasgebruik helemaal overbodig. Er zijn al hele woonwijken gebouwd zonder een gasleidingnetwerk en waar gastoestellen zijn vervangen door apparaten die op stroom werken.

Crude Oil is om niet vergeten ook het basisproduct voor alle brandstoffen, zoals die van uw auto, motor of scooter. Er zijn nog vele andere producten die u gebruikt, waarvan olie de basis is, zoals zeep, oliën, vetten, wassen, paraffine, plastic, kunstvezels, oplosmiddelen, asfalt, isolatiemateriaal en ook medicijnen.

Prijsstijgingen zijn, zoals bovenin de eerste grafiek staat aangegeven, vaak het gevolg van wereldwijde conflicten of rampen.

Lees vooral verder, want na Dow, Elliot en Fibonacci, die baanbrekend werk hebben verricht voor de prijsvorming van activa, heb ik een innovatie op de technische analyse ontwikkeld met verstrekkende gevolgen.

eureka


 

Jarenlang heb ik mij vermaakt met het programma Excel op mijn computer. Wat mogen wij ons in deze tijd gelukkig prijzen met zo’n krachtige rekenmachine. Ja, soms krijg ik echt medelijden met al die slimme mensen uit vroeger tijden die het rekenwerk allemaal uit het hoofd en met pen en papier moesten uitvoeren.

Ik weet nog best toen ik in de late negentiger jaren op zoek ging naar de formules voor al die indicatoren die technisch analisten gebruiken. Dit was de start van mijn speurtocht naar het ontstaan van de prijzen/koersen van activa. Wat ook nodig was waren historische koersen en die vond ik natuurlijk op het internet. Ik herinner me zelfs nog het gepiep en het gekraak van een inbelmodem.

Het eerste wat voor handen was, waren oude koersen van de AEX Index, waarop mijn hele speurwerk ook is gebaseerd. Bij het inbelmodem was ook een script aanwezig waarmee je data van teletekst kon opslaan in een tekstbestandje. Aanvankelijk één keer aan het eind van de dag zo’n bestandje binnenhalen, maar al snel kreeg ik behoefte aan intraday getalletjes en besloot ik om de 5 minuten in te bellen. Zo heb ik al een aardige koershistorie opgebouwd.

Vervolgens werden die bestandjes met een macro van Excel ingelezen, simpel een klik op een aangemaakt icoontje in de werkbalk en klaar. Later trof ik een Tsjech op een forum die voor mij een script maakte die vanaf het internet tickdata (= om de 15 sec.) verzamelde en wegschreef in een tekstbestandje.

Had ik toen geweten wat ik nu weet, dan had ik direct eens per minuut ingebeld. Maar dan was de telefoonrekening opgelopen van hier naar Tokyo. Gelukkig werd op gegeven moment een kabelaansluiting mogelijk, wat een verademing en werd het een stuk gemakkelijker om achteraf nog heel wat historische intraday koersen te kunnen achterhalen.

Goed, we dwalen af, maar toch wel even leuk om wat te mijmeren en terug te denken aan hoe het allemaal begon. Terug naar onze energieprijzen.


 

energiemarkt

 

Zoals gezegd, heel veel uurtjes stoeien met getalletjes in Excel. Ik voelde mij soms de grote manupulator van data om het gewenste resultaat te krijgen. Heel vaak hypotheses opwerpen en backtesten, verwerpen, aanpassen en opnieuw testen en dit alles proefondervindelijk, omdat ik geheel nieuw terrein betrad waarvoor geen vergelijkingsmateriaal voorhanden is, laat staan een benchmark.

En dat resultaat mag er ook zijn, want nu komt het GROTE MOMENT SUPRÊME waarop u heeft zitten wachten. Ik heb ontdekt hoe je m.b.v. de combinatie van een viertal statistische methoden / indicatoren, achtereenvolgens in de berekeningen opgenomen, een grafiek kunt construeren die alle pieken en dalen al heeft gesignaleerd, nog voordat ze vandaag of morgen in de koersgrafiek zichtbaar worden.

We kunnen dus de hedendaagse koersgrafiek terug verschuiven in de tijd en synchroniseren met de pieken en dalen van de VR€€M grafiek. Dit betekent vervolgens dat we, kijkend naar de VR€€M grafiek, weten wanneer er in de toekomst een piek of dal in de koersgrafiek gaat ontstaan. Die zijn dus nu al bekend, dankzij de Natuurwetten van de Psychologie van Handelaren in Activa. Op statistische wijze meten is zeker weten. Groepsgedrag is dus voorspelbaar!

EUREKA ….. DE HOLY GRAIL VAN BELEGGEN IS ONTCIJFERD !

Bedenk wel dat er in totaal 6 parameters bij betrokken zijn. Dus er zijn 4 tot de macht 6 is 4096 combinaties mogelijk. Nu zal ik ze niet allemaal uitgetest hebben, maar het zijn er wel heel veel geweest. Niet gek dus dat ik er meer dan 15 jaar over heb gedaan om te komen tot het eindproduct VR€€M.


 

Het mooiste van VR€€M is wel dat ik door het aanpassen van de parameters inzicht kan verschaffen in allerlei timeframes. Zo kunnen we de grote trends bepalen en daarna steeds verder inzoomen op de grafiek, zodat we tussenliggende pieken en dalen kunnen signaleren enz. enz. Wat ik dus in feite doe is het prefabriceren van de Elliot Wave Grafiek, super krachtig en powerful voor u als huiseigenaar, belegger of beleidsbepaler.

Hoewel ik daar qua tijd nog lang niet aan toe ben, zou je in principe m.b.v. de Fibonacci Retracement- en Projectieratio’s berekeningen kunnen uitvoeren, zodat je uiteindelijk een complete toekomstige grafiek kunt construeren. Dan ben je natuurlijk precies waar je zijn wilt, een totaal geautomatiseerde moneymachine.

Heerlijk hé? Eerst dachten we terug in de tijd aan hoe het allemaal begon en nu hebben we al een toekomstperspectief geformuleerd.


 

Nu terug naar de energiemarkt.

Analyse van de Energiemarkt heeft het volgende plaatje opgeleverd  :

 

energie

Eerder sprak ik al over (macro-) economische omstandigheden die aanduiden dat de energieprijs gaat dalen. Hierna volgt het grafiektechnische bewijs dat ook de prijs van crude oil, de leidende indicator voor de energieprijs, zich in een dalende trend begeeft.

Fase I ;

In de allereerste grafiek van de crude oil – / energieprijs  hebben we al gezien dat de grafiek stuitte op de bovenkant van het grote trendkanaal(donker blauwe lijn) en de Elliot Wave subgolf 3 heeft afgerond en nu aan het corrigeren is naar subgolf 4. Bovenstaande grafiek zoomt in op het laatste gedeelte van de allereerste grafiek en laat zien dat we ons nu anno juli 2015 in de eerste correctie golf A bevinden. Deze golf zal zich voltrekken volgens het Elliot Wave Principe van 1-2-3-4-5, 1 en 2 zijn inmiddels voltooid en we zijn op weg naar 3 die lager zal uitkomen dan 1.

Het VR€€M signaleringstekentje geeft aan dat het volgende dal eind 2017 zal zijn. Naar alle waarschijnlijkheid zal het 62% Fibonacci Retracement Niveau (bovenste licht blauwe lijn) steun gaan bieden aan de grafiek. De afronding van correctiegolf A, maar dat zal de toekomst uitwijzen door golven te blijven tellen. Ook is het mogelijk dat dan golf 3 van correctiegolf A is afgerond en golf 5 steun vind op de middelste trendlijnkanaal of 50% Fibonacci Retracement Niveau (middelste licht blauwe lijn).

Fase II ;

Er zal dan een licht herstel optreden in de daling van de crude oil prijs tot begin 2019. Afhankelijk van waar correctiegolf A steun vind zal bepalen of correctiegolf B gematigd of heftig zal verlopen en daar is nu nog niets over te zeggen. Als correctiegolf A de grafiek onder het middelste trendkanaal doet belanden, zal golf B matig verlopen

Fase III ;

De tweede en laatste correctiegolf breekt aan en we beginnen met Elliot Wave golf C, dat ook weer zal verlopen volgens het Elliot Wave Principe van 1-2-3-4-5. Die daling zal voortduren tot voorbij 2020 naar verwachting tot het 50% Fibonacciniveau, of erger nog tot het 38% Fibonacciniveau. Gezien het feit dat een golf 4 uit het Elliot Wave Principe altijd onvoorspelbaar is, sluit ik niet uit dat de prijs zal dalen tot het niveau van zo’n honderd jaar geleden, een paar euro per barrel dus.

Eindconclusie is dat er sowieso nog een daling van de crude oil prijs aan zit te komen van 50% t.o.v. het huidige niveau anno juli 2015. Dit is natuurlijk goed nieuws voor uw huishouden en de economie.

Het devies is niet in te gaan op allerlei aanbiedingen van energiebedrijven die u verleiden tot het aangaan van een contract met hen, waarbij ze u korting beloven.

De keerzijde van de medaille is dat ze u vastleggen voor meerdere jaren. Dus let daar vooral op als u toch gebruik wilt maken van hun aanbod, dat u zich niet al te lang vastlegt omdat de energieprijzen vele jaren blijven dalen. Niet voor niets dat u bijna iedere week wel iemand aan de deur krijgt van één van de energiebedrijven.

Met Vriendelijke Groet
De Jonge Vermogens Rendement Motor
W. de Jonge

PS – overweeg om VR€€M u te laten begeleiden bij beleggen. VR€€M minimaliseert de risico’s en maximaliseert uw rendement door legale voorkennis. Immers, sparen bij de bank levert u niets meer op en is zo 20e eeuw !! Sterker nog, het is niet uitgesloten dat u straks rente moet gaan betalen over uw spaargeld als het renteniveau onder de 0% komt.

VR€€M Info

 

Koopwoningprijs

Ontdek een Grafiek-technische Voorspelling van de Koopwoningprijs

400jaar huizenprijzen
Bovenstaande grafiek laat de koopwoningprijs ontwikkeling zien sinds 1630, gecorrigeerd voor inflatie.


 

Mijn naam is Wim de Jonge en ik ben Kwantitatief Research Analist en heb mijn eigen bedrijf De Jonge Vermogens Rendement Motor, afgekort V.R.M..


 

Eerst bespreek ik enkele technieken uit de technische analyse. Wees gerust ik zal niet te diep gaan op allerlei details, maar ik hoop het u iets begrijpelijker te maken zodat u meer snapt van de natuurwetten die ten grondslag liggen aan de koers-/prijsvorming. Niets in deze wereld gebeurt toevallig of valt zomaar uit de lucht, overal is een meestal natuurkundige verklaring voor.

Technisch analisten maken gebruik van statistische methoden om te bepalen welke richting het koersverloop zal nemen en/of om te bepalen of een koers op x-moment te hoog of juist te laag staat en de kans op een trendomkeer toeneemt, maar zekerheid biedt het niet.

U zult met mij eens zijn dat met name beleggingsadviseurs van banken de klok hebben horen luiden, maar niet weten waar de welbekende klepel hangt. Want de recente geschiedenis heeft aangetoond dat hun adviezen niet correct zijn geweest door te grote belangen bij allerlei financiële producten. Kijk naar de sterke daling van de aandelenbeurs na het jaar 2000. Niemand heeft dat aan zien komen en heeft u kunnen beschermen.

Het vinden van de Holy Grail, over welk onderwerp dan ook, is altijd de drijfveer voor research analisten en daarom heeft het mij, mede door mijn grote gedrevenheid, ook meer dan 15 jaar van de straat gehouden om te bereiken wat ik heb ontdekt. Het was namelijk een kwestie voor anders kijken naar de technische analyse en meer zien om tot de Holy Grail van beleggen/investeren door te dringen.

Een groot voordeel was wel dat ik niet uit het vakgebied kom en niet een bepaalde vakblindheid had en buiten gebaande baden durfde te treden. Maar ik heb het altijd met plezier gedaan. Samen met doorzettingsvermogen is dit de voorwaarde om tot succes te komen, of het nu gaat over business , sport of hobby.

Na het verhaal over de technische analyse zal ik u vertellen wat ik heb ontdekt in mijn research naar het ontstaan van koersen of anders gezegd de prijs van activa. Het kwantitatief analysemodel dat ik heb ontwikkeld geldt alleen voor de prijsvorming in vrije markt omstandigheden waar vraag en aanbod de prijs bepaald.

Het V.R.M.-model (VR€€M genaamd) dat ik voor u met de opgedane kennis heb gemaakt, heeft namelijk voorspellende waarde. Dit innovatieve koersanalysemodel is te gebruiken voor uiteenlopende activa, zoals aandelen, valuta, metalen, grondstoffen maar ook onroerend goed. Dat komt nu goed van pas om u inzicht te geven in de toekomstige ontwikkeling van de koopwoningprijs, een hot item tegenwoordig gezien het feit dat veel hypotheken ‘onder water’ staan en ik kan u nu al verklappen: “Het ziet er niet goed uit”. Dus lees vooral door tot aan het eind.

charles_henry_dowIk start met Charles Henry Dow (1851–1902), journalist, stichter en eerste hoofdredacteur van The Wall Street Journal en medeoprichter, samen met mede-redacteur Edward Jones, van de Dow Jones & Company. Hij was de eerste die eind 19e eeuw verslag deed van economisch en bedrijven nieuws. Hij bespeurde trends in de aandelenkoersen en zag bijvoorbeeld de koersen van spoorwegbedrijven eerder stijgen dan die van productiebedrijven en kenmerkte dat als een voorbode van economisch herstel.

Uit zijn waarnemingen stelde hij als eerste 6 regels op waarnaar gehandeld moest worden bij het beleggen. Pas na zijn dood zijn die regels uit verschillende redactionele stukken door anderen verzameld en vervat in de Dow Theory. Charles Dow drong ook erg aan op het systematisch volgen van de koersen, wat de geboorte inhield van de technische analyse hoe we die heden ten dage gebruiken.

randalph-nelson-elliotIn bovenstaande grafiek geven de rode romeinse cijfers de golven weer van het Elliot Wave Principe. Het Elliott Wave Principe werd aan het eind van de jaren twintig van de vorige eeuw ontdekt door Ralph Nelson Elliott (1871-1948), een accountant. Hij ontdekte dat er geen chaos in de aandelenmarkten heerst maar dat markten bewegen in cycli. Die geven weer hoe mensen handelen, ingegeven door emoties of door (massa)psychologische motieven die zijn terug te voeren op het menselijk aspect van steeds meer en beter te willen bereiken en de angst om geld te verliezen.

 

elliotwaveprinciple

 

Elliott stelde dat hoog- en laagtijen van de (massa)psychologie zich altijd in dezelfde zichzelf herhalende patronen openbaren, die zich vertalen in golfbewegingen. Impuls (stijgende) en Correctie (neergaande) golven. Er zijn 5 impuls- en 3 correctiegolven, elk opgebouwd uit steeds kleiner wordende golven volgens het principe 5 impuls- en 3 correctiegolven. Dit fenomeen is de laatste jaren verder uitgewerkt door de voortschrijdende technologie en wordt ook wel benoemd als Fractals, een steeds fijner en gedetailleerder wordend patroon.

Eigen ervaringen hebben mij geleerd dat golf 4 de meest onvoorspelbare is. Daar waar :

 • impulsgolf 2 meestal corrigeert naar 50-62% van de voorgaande golf 1
 • impulsgolf 3 altijd de grootste koerssprong maakt en meestal ook in tijd
 • als golf 1 klein is, volgt een lange golf 5 (en v.v.)

verloopt correctiegolf 4 soms heel matig of haast niet waarneembaar en anderzijds heel fel en agressief met grote koersuitslagen. De terugval percentages zijn altijd anders. Ik vergelijk die beweging altijd met een ‘ongeleid projectiel‘.

Het laatste lijkt zich nu af te tekenen in de grafiek van huizenprijzen uit het eerste plaatje en kunnen we voorzichtig concluderen dat we historisch gezien impulsgolf 3 hebben afgemaakt en zijn begonnen aan correctiegolf 4 in de grote impulsgolf. Voorzichtig, omdat ik niet beschik over de exacte historische data waarmee je een candlestick grafiek zou kunnen maken. Dit is een voorwaarde om een juiste telling te kunnen uitvoeren.

candlestick

Candlesticks zijn bar-diagrammen van een bepaald tijdsvak en geven direct inzicht in de openingskoers, hoogste en laagste stand en de slotkoers van dat tijdsvak. Een goede weergave van hoe een koers beweegt en geeft veel meer informatie dan een normale lijngrafiek, I love it.

Ik wil het optimisme enigszins temperen, dat ik nu bespeur bij een enkeling onder u, die uit mijn verhaal concludeert dat er na een correctiegolf 4 een laatste impulsgolf 5 moet komen. Op zichzelf is die conclusie correct, maar ik hoef u alleen maar te laten kijken naar golf 2 in het plaatje over de huizenprijzen en kijk eens hoe lang die geduurd heeft ….. dus….. de kans bestaat dat u het in uw aardse bestaan niet meer meemaakt of zelfs uw kinderen niet.

Verder kun je in de technische analyse gebruik maken van trendkanalen van de voorgaande koersontwikkeling zelf. In grafieken zijn bepaalde niveau’s te herkennen waar het verloop van de grafiek door wordt gestopt(=weerstand) en na een daling weer opveert (=steun). Deze lijnen zijn ook in de eerste grafiek getekend met de kleur blauw.

De laatste techniek die ik wil bespreken, voordat we verder gaan met de koopwoningprijs voorspelling, is de Fibonacci Wetmatigheid.

fibonacciFibonacci werd in ca. 1180 in Pisa geboren als Leonardo van Pisa en stierf daar omstreeks 1250. De naam Fibonacci kreeg hij na zijn dood en betekent zoveel als de zoon van zijn vader, die Bonacci heette. Hij was een Italiaanse wiskundige die een wetmatigheid in patronen benoemde, de zogenaamde Fibonacci-reeks.

In de kern een heel simpele reeks van getallen, waarbij het volgende getal de som is van de twee voorgaande : 0 , 1 , 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 13 , 21 , 34 , 55 , 89 , 144 enz. Gemiddeld zijn er vaste ratio’s te vinden als je een vanaf het getal 3 dat getal deelt door de volgende of dat getal deelt door het getal twee plaatsen verderop in de reeks of dat getal deelt door het getal drie plaatsen verderop.

fibonacci-spiraal

FIBONACCI SPIRAAL

Als we hokjes maken met oppervlakten in de verhoudingen 1 , 2 , 3 , 5 , 8 enz. en we maken bogen naar de diagonale hoeken dan krijgen we uiteindelijk dit plaatje.

 

Ik denk dat iedereen hierin wel een slakkenhuis herkent. Zo zijn er in onze wereld heel veel verschijnselen te vinden volgens deze mathematische structuur en ratio’s. Om maar een paar te noemen :

 • de opbouw van takken en bladeren van een boom
 • de pitten van een zonnebloem
 • in een bijenpopulatie
 • in de architectuur van met name oude gebouwen
 • de astrologie, in de beweging van sterrenstelsels
 • zelfs in coderingen van de binaire taal van de computer die u nu gebruikt. Fibonacci !

De gevonden ratio’s waarover ik sprak zijn : 0,618 – 0,382 en 0,236.  Het getal 0 delen is onzin, maar getal 1 delen door 1 is 1 en het getal 1 delen door 2 is 0,500. In de technische analyse zijn de getallen 0,618 – 0,500 en 0,382 het meest relevant. Koersen corrigeren 61,8 % – 50 % of 38,2 % van de voorgaande golf. Correcties heten in het engels retracements, de Fibonacci Retracement Niveau’s.

In het plaatje van de historische huizenprijzen heb ik deze 3 niveau’s aangegeven met de lichtblauwe lijnen. Historisch gezien hebben deze Retracement Niveau’s gezorgd voor steun en/of weerstand in het verloop van de koopwoningprijzen.

Deze ratio’s vinden we toevallig of niet ook terug in de Elliot Wave golven. De Elliot Wave correctiegolven corrigeren ongeveer 61,8 % – 50 % of 38,2 % van de voorgaande impulsgolf. Uit de ratio’s van de impulsgolven 3 t.o.v. 1 vinden we vaak de getallen 1,618 en 2,618, heel opmerkelijk al zeg ik het zelf. Dit worden de Fibonacci Projectie Niveau’s genoemd.

Nu is het cirkeltje helemaal rond en is het bewijs geleverd dat kennis van die natuurwetten de methode is die verklaard hoe koersen van activa tot stand komen. Kortom het ontstaan van prijzen/koersen is een natuurlijk proces dat door de hersenen van het organisme mens tot stand komt, geen accacadabra of casino zoals velen menen, maar Hitech Science.

Een eclatante overwinning voor de kwantitatief analisten ten opzichte van de kwalitatief analisten, die naar mijn mening hun beleggingsbeslissingen baseren op subjectieve (macro)economische gegevens en persoonlijke gekleurde beoordeling van bijvoorbeeld de kwaliteit van het management van een bedrijf of product dat zij maken en geheel voorbij gaan aan de natuurwetten die onverbiddelijk en krachtig als een tornado zijn. Zelfs alle escapades van onze overheid om de woningmarkt te reguleren zijn gedoemd te mislukken, men kan slechts de symptomen bestrijden.

Journalisten zijn een ster in het ‘verklaren’ van gebeurtenissen, dat is hun vak en taak in onze maatschappij en koppelen daar zaken aan alsof het lijkt dat die de oorzaak zijn van de veranderingen, terwijl het juist andersom is. Het verhaal van het kip en het ei. Dit verklaart ook het grote succes van RTL-Z. Mensen willen graag verhalen horen en zoeken naar houvast. Maar kijk uit wie u gelooft.

Lees vooral verder, want na Dow, Elliot en Fibonacci, die baanbrekend werk hebben verricht voor de prijsvorming van activa, heb ik een innovatie op de technische analyse ontwikkeld met verstrekkende gevolgen.

eureka


 

Jarenlang heb ik mij vermaakt met het programma Excel op mijn computer. Wat mogen wij ons in deze tijd gelukkig prijzen met zo’n krachtige rekenmachine. Ja, soms krijg ik echt medelijden met al die slimme mensen uit vroeger tijden die het rekenwerk allemaal uit het hoofd en met pen en papier moesten uitvoeren.

Ik weet nog best toen ik in de late negentiger jaren op zoek ging naar de formules voor al die indicatoren die technisch analisten gebruiken. Dit was de start van mijn speurtocht naar het ontstaan van de prijzen/koersen van activa. Wat ook nodig was waren historische koersen en die vond ik natuurlijk op het internet. Ik herinner me zelfs nog het gepiep en het gekraak van een inbelmodem.

Het eerste wat voor handen was, waren oude koersen van de AEX Index, waarop mijn hele speurwerk ook is gebaseerd. Bij het inbelmodem was ook een script aanwezig waarmee je data van teletekst kon opslaan in een tekstbestandje. Aanvankelijk één keer aan het eind van de dag zo’n bestandje binnenhalen, maar al snel kreeg ik behoefte aan intraday getalletjes en besloot ik om de 5 minuten in te bellen. Zo heb ik al een aardige koershistorie opgebouwd.

Vervolgens werden die bestandjes met een macro van Excel ingelezen, simpel een klik op een aangemaakt icoontje in de werkbalk en klaar. Later trof ik een Tsjech op een forum die voor mij een script maakte die vanaf het internet tickdata (= om de 15 sec.) verzamelde en wegschreef in een tekstbestandje.

Had ik toen geweten wat ik nu weet, dan had ik direct eens per minuut ingebeld. Maar dan was de telefoonrekening opgelopen van hier naar Tokyo. Gelukkig kwam op gegeven moment een kabelaansluiting beschikbaar. Wat een verademing en werd het een stuk gemakkelijker om achteraf nog heel wat historische intraday koersen te achterhalen.

Goed, we dwalen af, maar toch wel even leuk om wat te mijmeren en terug te denken aan hoe het allemaal begon. Terug naar onze koopwoningprijzen.


 

huis

Zoals gezegd, heel veel uurtjes stoeien met getalletjes in Excel. Ik voelde mij soms de grote manipulator van data om het gewenste resultaat te krijgen. Heel vaak hypotheses opwerpen en backtesten, verwerpen, aanpassen en opnieuw testen en dit alles proefondervindelijk, omdat ik geheel nieuw terrein betrad waarvoor geen vergelijkingsmateriaal voorhanden was, laat staan een benchmark.

En dat resultaat mag er ook zijn, want nu komt het GROTE MOMENT SUPRÊME waarop u heeft zitten wachten. Ik heb ontdekt hoe je m.b.v. de combinatie van een viertal statistische methoden / indicatoren, achtereenvolgens in de berekeningen opgenomen, een grafiek kunt construeren die alle pieken en dalen al heeft gesignaleerd, nog voordat ze vandaag of morgen in de koersgrafiek zichtbaar worden.

We kunnen dus de hedendaagse koersgrafiek terug verschuiven in de tijd en synchroniseren met de pieken en dalen van de VR€€M grafiek. Dit betekent vervolgens dat we, kijkend naar de VR€€M grafiek, weten wanneer er in de toekomst een piek of dal in de koersgrafiek gaat ontstaan. Die zijn dus nu al bekend, dankzij de Natuurwetten van de Psychologie van Handelaren in Activa. Op statistische wijze meten is zeker weten. Groepsgedrag is dus voorspelbaar!

EUREKA ….. DE HOLY GRAIL VAN BELEGGEN IS ONTCIJFERD !

Bedenk wel dat er in totaal 6 parameters bij betrokken zijn. Dus er zijn 4 tot de macht 6 is 4096 combinaties mogelijk. Nu zal ik ze niet allemaal uitgetest hebben, maar het zijn er wel heel veel geweest om tot de meest accurate signalering te komen. Niet gek dus dat ik er meer dan 15 jaar over heb gedaan om te komen tot het eindproduct VR€€M.


 

Het mooiste van VR€€M is wel dat ik door het aanpassen van de parameters inzicht kn verschaffen in allerlei timeframes. Zo kunnen we de grote trends bepalen en daarna steeds verder inzoomen op de grafiek, zodat we tussenliggende pieken en dalen kunnen signaleren enz. enz. Wat ik dus in feite doe is het prefabriceren van de Elliot Wave Grafiek, super krachtig en powerful voor u als huiseigenaar, belegger of beleidsbepaler.

Hoewel ik daar qua tijd nog lang niet aan toe ben, zou je in principe m.b.v. de Fibonacci Retracement- en Projectieratio’s berekeningen kunnen uitvoeren, zodat je uiteindelijk een complete toekomstige grafiek kunt construeren. Dan ben je natuurlijk precies waar je zijn wilt, een totaal geautomatiseerde moneymachine.

Heerlijk hé? Eerst dachten we terug in de tijd aan hoe het allemaal begon en nu hebben we al een toekomstperspectief geformuleerd. Nu terug naar de koopwoningmarkt.


 

VR€€M Analyse van de koopwoningmarkt heeft het gevolg van de rente stijging in 2017 voor de koopwoningprijs zichtbaar gemaakt:

 

koopwoningprijs

Fase I ;

In augustus 2008 knapte de koopwoningmarktbubbel  en is de markt tot op heden aan het corrigeren. Als je tussen je oogharen door naar deze grafiek kijkt, kun je zien dat we nu anno juni 2015 in de Elliot Wave golf 4 zijn van de eerste correctie golf A. Hoewel het lijkt dat de prijzen momenteel weer aantrekken, zal dat slechts van tijdelijke aard zijn. Het VR€€M signaleringstekentje heeft al aangegeven dat het eerstvolgende dal ergens eind 2018 zal plaatsvinden. Hoewel dat in deze grafiek niet duidelijk te zien is, heb ik het even voor u uitgerekend en kom ik uit op de maand september. Waarschijnlijk zal het 62% Fibonacci Retracement Niveau steun gaan bieden aan de grafiek. Dit vertegenwoordigd een gemiddelde koopwoningprijs van € 173.500,-

Fase II ;

Er zal dan een licht herstel optreden in de daling van de koopwoningprijs tot januari 2020. Het zal waarschijnlijk een heel gematigde stijging zijn, omdat we dan onder de middelste trendkanaallijn uit het allereerste plaatje zijn beland en die gaat dan fungeren als weerstandslijn. Ik denk namelijk niet dat die trendkanaallijn gaat fungeren als steun, omdat ik denk dat de gevolgen van de kapitaalmarktrente stijging in februari 2017 voor veel slachtoffers gaat zorgen onder hen die nu al pijn lijden. Veel huiseigenaren zullen gedwongen tot verkoop over moeten gaan, waardoor er grote druk komt op de verkoopprijzen. Elliot Wave golf B is dan afgerond.

Fase III ;

De tweede en laatste correctiegolf start en we beginnen met Elliot Wave golf C. De daling van de koopwoningprijs zal voorzetten tot voorbij 2022 en naar verwachting tot het 50% Fibonacciniveau, het prijsniveau van € 146.000,- of erger nog tot het 38% Fibonacciniveau van € 118.500,-. In de eerste grafiek over de huizenprijzen is een streepjes lijn ingetekend die de gemiddelde prijs van alle prijzen aanduid en historisch gezien ook veel raakpunt met de grafiek heeft en aangeeft dat dat ook een belangrijk niveau is. Het gemiddelde is ca. € 100.000,-. Nu mag ik heel zwartgallig en pessimistisch lijken, maar technisch is het zelfs mogelijk dat de koopwoningprijzen kunnen dalen tot de onderste trendkanaallijn, wat overeenkomt met het Fibonacci Retracement Niveau van 23,6% en een waarde van € 85.000,-. Gezien het feit dat een golf 4 uit het Elliot Wave Principe altijd onvoorspelbaar is, sluit ik het niet uit. Als dat uitkomt mogen we heus spreken van een catastrofe.

Eindconclusie is dat er sowieso nog een daling van de koopwoningprijs zit aan te komen van 35% t.o.v. het huidige niveau anno juni 2015, zodat we terugvallen tot een gemiddelde prijs van € 146.000,- na 2022 en dan hebben we een correctie van 50% vanaf de top gehad. Ik help het u hopen als het beste van de slechte scenario’s.

Er gloort hoop om de daling van de koopwoningprijs te compenseren.

Wat zou het voor u betekenen als u tegenover deze daling van uw vermogen iets kon stellen dat een grotere stijging van uw vermogen realiseert !

Ik heb eindelijk goed nieuws voor u , dat is er , ik bied u de helpende hand !

U weet nu dat :

 • natuurwetten van de psychologie het koers-/prijsverloop bepalen
 • VR€€M toekomstige pieken en dalen kan voorspellen
 • VR€€M werkt op iedere markt waar prijzen door vrije marktwerking worden gevormd
 • vooral bancaire beleggingsadviseurs u niet goed hebben geadviseerd door eigen belangen in allerlei financiële producten of gewoon door onkunde

Wat denkt u er van om samen met mij onder begeleiding van de onafhankelijke VR€€M-signalen te gaan beleggen. Hierdoor worden de risico’s tot een minimum beperkt, terwijl de rendementen worden gemaximaliseerd. Immers, uw spaargeld bij de bank levert niets meer op. Het risico bestaat zelfs dat u mag gaan bijbetalen als de rente onder nul daalt. De kapitaalmarktrente staat momenteel op 0,55 %, dus er is maar weinig nodig om dit te laten gebeuren.

U neemt een Plus-, Actief- of Super Abonnement (minimaal 40, 50 resp. 100 % rendement per jaar) en gaat zelf beleggen op één van de vele websites van online brokers. Die kunt u zelf naar eigen wens uitkiezen, maar heel belangrijk is het om te letten op de kosten die zij in rekening brengen. Deze online broker is wellicht een goede suggestie om als eerste te beoordelen.

Er van uitgaande dat u liever niet uw woning verkoopt, omdat u zich prettig voelt in uw leefomgeving, is dit voorstel een goede compensatie en bescherming van uw vermogen.  Dan heb ik het nog niet over het feit dat als u uw woning verkoopt er misschien wel een restschuld over blijft. Het is dus veel handiger eerst op een onafhankelijke, veilige en verantwoorde manier meer vermogen te creëren, voordat een deel onvermijdelijk verdwijnt door waardevermindering van uw bezit.

Heel veel Succes bij de Besluitvorming en een Gewaarschuwd Mens telt voor Twee !

Met Vriendelijke Groet
De Jonge Vermogens Rendement Motor
W. de Jonge

 

VR€€M Info

 

Powered by WishList Member - Membership Software